Utställningsbilder 2

Grafiska Sällskapet 2016
Grafiska sällskapet 2016
Grafiska Sällskapet 2016
Grafiska Sällskapet 2016
Norrtälje konsthall 2012
Ystads konstmuseum 2004
Lunds konsthall 1993
Lunds konsthall 1993